طنز؛ با مأموران سرشماری همکاری کنید!

0
9شهروند اول: با سلام؛ اکنون که قلم به دست می‌گیرم و به روی کاغذ می‌آورم باید متذکر شوم که شما هر چه که دیکته کنید ما موطف نیستیم انجام دهیمSource link

LEAVE A REPLY