فیلم جذاب توان موشکی ایران به روایت مرکز CSIS

0
9




مرکز تحقیقات و مطالعات استراتژیک بین الملل ” CSIS ” ویدئویی جالب از توان موشکی ایران را منتشر کرد.



Source link

LEAVE A REPLY