لکه های پوستی دستگاه تناسلی، راهکار

0
10
بعد قارچ واژن همسرم، لکه های قرمز زیرپوستی در ناحیه نوک آلت من و گردنه و بدنه بوجود آمده.منبع

LEAVE A REPLY