پیاده سازی آموزش همگانی و کمک های اولیه در آموزش و‌پروش

0
6
سرپرست اورژانس کشور با اشاره به اهمیت آموزش همگانی در کشور اظهار داشت: آموزش همگانی فوریت های پزشکی سر لوحه اقدامات سازمان اورژانس کشور است.Source link

LEAVE A REPLY