چهره مخفی ببرها را در این عکس پیدا کنید!

0
12


یک فعالیت ذهنی هر چند کوتاه می تواند باعث پویایی و جلوگیری از تنبلی ذهنی شود.

چهره  مخفی ببرها را در این عکس پیدا کنید!اختصاصی «تابناک با تو»؛ یک فعالیت ذهنی هر چند کوتاه می تواند باعث پویایی و جلوگیری از تنبلی ذهن شود. در این گزارش عکس زیبایی را می بینید، چهار ببر در غروب زیبای جنگل؛ اما این در این عکس علاوه بر چهار ببر آشکار، ۱۲ ببر پنهان در جنگل وجود دارند، آنها را پیدا کنید.

 



Source link

LEAVE A REPLY